על אף כל המכשולים

על אף כל המכשולים אבני דרך בהקמת נציבות תלונות הציבור.

בספרו "מוסד האומבודסמן" מתאר ליאון בוים את הרקע להקמת הגוף החדשני, שנועד לשמיעת תלונות הציבור ונוסד בשבדיה לפני 193 שנים.