האלימות

האלימות הגואה וסרטי הפשע טלוויזיה.

א. בבריטניה
בתחילת ספטמבר, השנה, עורר ד"ר וויליאם בלסון, מרצה בשיטות מחקר בפוליטרניק של לונדון, סערה רבתי בצבוריות הבריטית.