פגיעה במוראל

הדיווח המסולף בשידורים מסויימים בטלויזיה - מזיק לכוח-העמידה של העם.

בקרב ציבור גדול במדינה ואצל רוב רובם של חברי הכנסת - המייצגים באורח הנבחר והדמוקרטי את אזרחי ישראל - רווחת אי-שביעות רצון גלויה מהאופן בו מפעילים את הטלויזיה.