חבר כנסת בשרות החברה

חבר כנסת בשרות החברה.

במהלך 16 שנות כהונתו בכנסת יזם וחוקק יוסף תמיר חוקים ששינו במידה רבה את פני המנגנונים ושרתו את הציבור בעניינים שונים. בין הבולטים שבהם היו חוקי נציב קבילות החיילים ונציב תלונות הציבור, שבעקבותיהם פנו למעלה ממיליון תושבים בתלונות, חוק הריסה מינהלית של בנייה לא חוקית שנועד להרוס מבנים לא חוקיים בטרם אוכלסו ולמנוע גם פגיעה בסביבה, חוק שיקום מחצבות נטושות, חוק הנקיון, חוק שיפוץ בתים, חוקי תכנון ובנייה ועוד...