בזמן האחרון היו מקרים

בזמן האחרון היו מקרים שבהם נתנו שופטים עונשים קלים מדי.

ד"ר שמעון אגרנט, בהיותו נשיא בית-המשפט העליון, אישר כי בתי-משפט מקלים לעתים, ללא צדקה, בעונשם של עבריינים פליליים.