צפוי מחסור במים

יום המים העולמי 22.03.96.

בשנים הקרובות תגבר מצוקת המים, הגורם: עליית הביקוש למי שתייה מחד והשחתת חלק ממקורות המים מאידך.