על הרשויות להתנער

על הרשויות להתנער מתסביך נחיתות.

יחסי הגומלין בין השלטון המרכזי והשלטון המקומי - הוא נושא ישן-גושן. קורותיו בקורות האדם המכיר את עצמו במסגרת חברתית מסודרת.