לתת שיניים למבקר המדינה

בדיון שהתקיים במרכז במפלגה הליברלית, ביולי 1976, העלה יוסף תמיר את הכורח לצייד את מבקר המדינהבסמכויות ענישה. לאחר דיון בנושא נוסחו הסיכומים דלהלן:


  • מן הדין שמינהל תקין יושתת על עיקרון של שכר ועונש.
  • פגמים וליקויים מינהליים יסווגו כעבירות ברות-עונשין.
  • יושם דגש על האחריות האישית בכל הנוגע לעבירות וליקויים בניהול.
  • הקידום האוטומטי במנגנוני המדינה יבוטל.
  • על ראש הממשלה ושריה לשמש מופת בקיום חוק מבקר המדינה.
  • המינהל הציבורי חייב לשמש מופת בנורמות היחסים עם הציבור.

במסיבת עיתונאים שקיימו בתל-אביב, בחודש מאי 1977, הודיעו נציגי הליכוד, ח"כ יוסף תמיר, זלמן שובל ויוסף רום, שהליכוד תובע "למנוע הפיכת דו"ח מבקר המדינה למסמך חסר ערך החוזר על עצמו".

תמיר הבהיר לעיתונאים שעבודת מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור זקוקה ל'שיניים'. שכן, ביקורת ללא ענישה תחטיא את מטרתה.

חלפו עשרים ושמונה שנים. ביולי 2005 התמנה השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, לשעבר נשיא בית-המשפט המחוזי בחיפה, לתפקיד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. זמן קצר לאחר שנכנס לתפקידו, פנה לכנסת בקריאה לחוקק חוק שיאפשר הטלת עונשים על מבוקרים שסרחו, ובכך להפוך את מוסד ביקורת המדינה לגוף יעיל ומרתיע.

לינדנשטראוס הביא איתו לתפקיד סיגנון חדש, הן מבחינת היעדים והן מבחינת קצב הטיפול בהם. המשימה הראשונה במעלה שהציב לעצמו - מאבק חסר פשרות בשחיתות השילטונית.

בנובמבר 2005 הודיע לינדנשטראוס על כוונתו לחשוף את שמות כל המעורבים בשבעה מקרים חמורים של שחיתות ברשויות ובחברות ממשלתיות. "המאבק בשחיתות הציבורית הוא הנושא הראשון במעלה הניצב בפנינו כיום. אי-אפשר לקיים חברה דמוקרטית כאשר יש לנו עשבים שוטים של שחיתות ציבורית", אמר.

בין המקרים החמורים: אי-סדרים במינוי עובדים ברשות שדות התעופה; הטבות שכר מפליגות בבנק ישראל; הליך ההפרטה של "עשות אשקלון", המפעל הביטחוני של תע"ש; החשד כי שרת החינוך, לימור לבנת, ניצלה את מעמדה וסמכותה כדי לקדם את חברת ההנצחה של בעלה; העסקה פסולה של בני משפחה במשרות מפתח ברכבת ישראל; פעילותו של אלי לנדאו כיו"ר חברת החשמל ומינויים פסולים במגן-דוד אדום.

באשר לקצב העבודה, הבדיקה והסקת המסקנות, הדגיש לינדנשטראוס כי הוא "רואה ערך עליון לביקורת בזמן אמת, כפי שעשינו בנושא ההינתקות, ולא במונחים היסטוריים. רק ביקורת מיידית בזמן אמת יכולה להיות יעילה ולשנות דברים.

"ביקורת המדינה, הוסיף, חייבת להיות חדה וללא משוא פנים, עם יכולת להסקת מסקנות אישיות והטלת אחריות אישית. אין כל מניעה חוקית לפירסום שמות בדו"ח מבקר המדינה. זהו המצב גם באנגליה. בלי פירסום שמות המבוקרים, אין יעילות לדו"חות מבקר המדינה".

גורם מרתיע נוסף במאבק בשחיתות הוא רף הענישה. בעניין זה ציין לינדנשטראוס, כי "לא ייתכן שרף הענישה יישאר כפי שהוא היום. רף הענישה כיום הוא נמוך בעבירות חמורות הנוגעות לשחיתות ציבורית. אני יכול להתריע על השחיתות, אבל המשמעות האמיתית צריכה להיות בענישה חמורה".