אין מנוס מהגבלות על תנועת כלי רכב פרטיים במרכזי הערים

ועידה עולמית בנושא תחבורה אורבנית, שהתקיימה ב-1983 בליסבון, הגיעה למסקנה הבלתי-נמנעת:

מאת יוסף תמיר (ביטאון השילטון המקומי, יוני 1983)

בסוף מאי 1983 נערכה בליסבון ועידה עולמית של "הפדרציה הבינלאומית לבינוי ותיכנון", שמרכז השילטון המקומי חבר בה. הנושא המרכזי בוועידה היה "מדגמים חדשים בתחבורה העירונית".

הדיונים התלהטו במהירות, לנוכח הניגודים המובהקים בין מייצגי האינטרסים השונים. כך, לדוגמה, מומחי תיכנון תחבורתי ממדינות תעשייתיות המייצרות מכוניות, הסתייגו מההצעה להטיל הגבלות על תנועת כלי-רכב במרכזי הערים. לעומתם, אלה שייצגו את טובת תושבי הערים ורווחתם נקטו עמדה החלטית יותר, שביסודה דרשה העדפת תחבורה ציבורית על-פני תעבורה פרטית.

שני מומחים בינלאומיים בתחום זה, פרופ' סוון גונארסון השוודי וסטיב לאולר הדני, הכינו נייר-עבודה הקורא לטפל בדחיפות בהקלת עומסי התחבורה העירונית. ברם, בלחץ נציגי יפאן, אנגליה, שוודיה ואיטליה (יצרניות הרכב הגדולות), נמנעו המומחים להמליץ על פיתרונות שיש בהם פגיעה אפשרית בתעשיית המכוניות, שהיא כיום מנוע צמיחה כלכלי מרכזי.

כנציג ישראל, הצגתי בפני הכינוס עמדה חד-משמעית, המציבה את טובת תושבי הערים ורווחתם מעל כל חישוב או שיקול כזה או אחר.

ניתן לסכם את הוועידה בהערכת העמדות שבאו לידי ביטוי ובהמלצות כדלקמן:

* הערים (או המדינות) חייבות לתת פיתרונות מקומיים לחנק התחבורתי ולקשיי התעבורה בהן.

* מומלץ לאמץ אמצעי תחבורה ציבורי מוזל ומסובסד (על-ידי המדינה והעירייה), על-פי המודל של לונדון

רבתי, במטרה לעודד תחבורה ציבורית.

* יש לתכנן הסעה לערים ברכב פרטי ובתשלום. ניסוי כזה, שנערך בשוודיה ובאזורים כפריים באנגליה,

נחל הצלחה.

* הרכבת החדישה מהווה פיתרון לתחבורה מהירה, זולה, בטוחה ויעילה בין הערים.

* ריבוי רחובות סגורים לרכב פרטי, תורם להקלת העומסים ולהקלת מיטרדים סביבתיים.

* יש להרחיב את הפיקוח על החניה באזורי מגורים ולמנוע חניה בגנים, מדרכות וכדומה.

* באזורי מסחר שנסגרו לרכב פרטי, חל גידול של 13-7 אחוזים בפעילות המסחרית. נתון זה מחזק את

הקריאה להגבלת כניסת רכב למרכזים עירוניים, מבחינה אקולוגית, תעבורתית וכלכלית גם יחד.

* בראייה הכוללת של נושא התחבורה העירונית, יש להתייחס למדגם החדש מההיבט של תחבורה בשירות

האדם. זאת, בניגוד לתפיסה הרווחת בעבר, ולפיה תחבורה היא פונקציה טכנית בלבד.