נציגי מדינות ערב הצביעו בעד יוזמת תמיר

יוסף תמיר הציע בוועידת מונאקו 1975 "ים תיכון חדש", ולמרבה ההפתעה, נציגי מדינות ערב הצביעו בעדה פה אחד


"מעריב" 6.11.1975

שני ימי דיונים של נציגי הפרלמנטים ממדינות הים התיכון והים השחור, נערכו בסוף אוקטובר 1975 במונאקו. מטעם הכנסת השתתף ח"כ יוסף תמיר, יו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה.

מטרת הדיונים, הסביר תמיר, הייתה לקדם את הפעילות ואמצעים הלאומיים והבינלאומיים למניעת הזיהום המאיים על הים התיכון. סכנה זו גוברת לנוכח התיעוש המואץ של המדינות השוכנות לחופיו והזרמת שפכים לסוגיהם, שעלולים להשחית את החי והצומח בים.

הוועידה התנהלה באווירה מעשית ועניינית, ללא גלישה לנושאים פוליטיים. היה בה כדי לדרבן ולהשלים את אמנת ברצלונה 1974. בתנאים אלו עלה בידי נציג ישראל להגיש תוכנית פעולה כלל ים-תיכונית, בת עשרה סעיפים. בחלקם נתקבלו ובחלקם תרמו לגיבוש עמדות, שיש להן משקל רב במאבק להצלת הים מכליה.

יוזמת תמיר להכריז על 1978 כ"שנת הים התיכון", התקבלה פה אחד. לפיה, קהיליית העמים שלחופי הים תיקח חלק פעיל באירועים ובהתוודעות לבעיה, וכן תוגבר עבודת הממשלות והפרלמנטים למען בלימת זיהום הים התיכון.

ההצעה עוררה עניין רב והתנהל סביבה ויכוח ער, שבו נטלו חלק נציגים של גופי האו"ם, מדעני ימים ואנשי משפט בינלאומי. למרבה ההפתעה, נציגי סוריה, טוניסיה ולבנון לא הביעו התנגדות להצעת ישראל וזו נתקבלה, כאמור, פה אחד. הנציג הסורי, פיליפ קאבה, שנאם מיד אחרי תמיר, אף הצהיר כי "שלום בר-קיימא במזרח התיכון, עשוי לעזור במלחמה להצלת הים שממנו אנחנו שואבים חיים".

רעיונות נוספים של תמיר שהועלו בדיוני ועידת מונאקו:

  • להקים מרכז מודיעיני-אקולוגי במזרח הים התיכון, שישרת את עמי האזור בשעת חירום (הצפה בדלק או מקרה חמור אחר).
  • לכונן ועדה פרלמנטרית (בהשתתפות מומחים), שתפקידה יהיה לסייר במדינות הנוגעות בדבר ולוודא את יישום החלטות האיגוד הבין-פרלמנטרי.
  • לחייב את הפרלמנטים בביקורת הדוקה יותר על המשרדים הממשלתיים העוסקים בהגנה על הסביבה, ולדרוש פעולות נאותות בתחום הים התיכון.
  • להתאים את החקיקה הנוגעת להגנת הים בין המדינות המעוניינות.

הצעות אלו ואחרות זכו לתמיכה וצורפו למסמך הסיכום של הוועידה. עוד הוחלט על שיתוף-פעולה בינלאומי מוגבר ברוח סיכומי ועידת רומא 1974, שקראה לביצוע מיידי של פעולות להגבלת זיהום הים התיכון ולהתארגנות ליישום מזורז של אמנת ברצלונה 1974.