טוחנים מים

לפני 31 שנים דנה הכנסת בנושא תיכנון משק המים בישראל, שהעלה יוסף תמיר, ואף אימצה את הסיכומים והמסקנות. אפילו אהוד אולמרט, אז ח"כ צעיר, הגדיר זאת כ"נושא חשוב באמת שמחייב תשומת-לב דחופה". אבל דיבורים לחוד ומעשים לחוד

בפברואר 1975 העלה ח"כ יוסף תמיר לדיון במליאת הכנסת, נושא לא-שיגרתי באותם ימים: "תיכנון משק המים בישראל ובעיות השימוש בהם". הדיון, שנמשך כשלוש שעות, היה פורה, ענייני ותכליתי. בין המשתתפים היה חבר כנסת צעיר, אהוד אולמרט (הליכוד). הנה קטע מדברי הפתיחה שלו:

"אדוני יושב-הראש, כנסת נכבדה. אני מרשה לעצמי להתחיל בדברי במה שסיים קודמי, ח"כ בן-ציון חלפון. כמו שאר המשתתפים בדיון זה, גם אני סבור שחבר הכנסת יוסף תמיר ראוי לברכה על שטרח, יזם והעלה את נושא המים לדיון במליאה. אנחנו טרודים בדיונים בנושאים שנראים מרכזיים, ולא אחת מאבדים את המגע עם הנושאים החשובים באמת. הם מחייבים תשומת-לב דחופה יותר מכפי שנראה לנו".

בסיום הדיון הגיש תמיר הצעת סיכום ומסקנות בשם סיעות המערך, הליכוד, החזית הדתית, הליברלים העצמאיים, התנועה לזכויות האזרח ומוקד. להלן עיקריהן:

* הכנסת מודאגת מזיהום הנחלים של ישראל ומחייבת את טיהורם

* הכנסת מחייבת התפלת מי ים בכוח הגרעין

* הכנסת מחייבת הנהגת חיסכון בשימוש במים

אבל דיבורים והחלטות לחוד, ומעשים לחוד.

* הדאגה של חברי הכנסת לגורל הנחלים, לא התבטאה בשטח. בתחילת 2006, מצבם של 14 נחלים ברחבי המדינה החמיר והם למעשה מובילי שפכים.

* הקריאה להקמת מפעל להתפלת מי ים, מומשה רק כעבור שלושה עשורים. מפעל ההתפלה הרציני הראשון נחנך בתחילת 2006, באשקלון, אבל הוא אינו מופעל באנרגיה גרעינית, באנרגיה חשמלית הצורכת דלקים יקרים ומזהמים.

* הקריאה לחיסכון בשימוש במים, המשאב הלאומי המדולדל, אף היא נפלה על אוזניים אטומות. בפועל, נשאבו במרוצת השנים עשרות מיליוני מטרים מעוקבים של מי הכנרת, ללא שום מאמץ אמיתי לחסוך. בפברואר 2006 ירד מפלס הכינרת כדי 2.7 מטרים מתחת לקו האדום.

זאת ועוד, בגין הכשלים בטיפול במערכות השבת מי השפכים, הופנו למגזר החקלאי מיליוני מטרים מעוקבים של מים שפירים יקרים מפז. ב-2005, לדוגמה, צרכו החקלאים כ-75% מים שפירים במחירים מוזלים, לעומת המחירים שנגבו מהרשויות המקומיות ומהמגזר התעשייתי.

יוסף תמיר שב והעלה את נושא משק המים על סדר-היום הפרלמנטרי לא פחות מ-70 פעמים, בהצעות לדיון במליאה, בדיוני ועדות ובהצעות חוק. הוא שב והתריע על השימוש הבזבזני, על סכנות זיהום הכינרת והנחלים בשפכים ובחומרים מסוכנים, על מחדלי טיהור השפכים וההתפלה, על סכנת ההמלחה של מי התהום.

בסוף 2005 התפרסם הדו"ח השנתי של נציבות המים לשנת 2004, ואושש את התחזיות הקודרות של תמיר.

על-פי הדו"ח, פחות ממחצית מכמות המים הנשאבת מאקוויפר החוף, אחד משלושת מקורות המים העיקריים בישראל, היא באיכות טובה. לעומת זאת, איכות מי האקוויפר מוסיפה להידרדר כתוצאה מזיהום מתמשך של שפכים וחומרי דשן, ומשאיבת-יתר רבת-שנים שהביאה לירידת מפלס המים המתוקים ולחדירת מי ים מלוחים.