הנושאים באחריות למשבר במשק המים

מסקנות ועדת הכלכלה בענין -מצוקת המים בישראל.

הכנסת החליטה בישיבתה מיום 18/11/1979 להעביר לוועדת הכלכלה את ההצעה לסדר היום של חבר כנסת יוסף תמיר : מצוקת המים בישראל.