יוסף תמיר : ``אוצר המים בידיים לא אמינות

יש לעבור למשמעת מים חמורה.

שרי החקלאותונציבי המים התעלמו ממסקנות הכנסת והמלצותיה, זלזלו בתמורות האקלימיות ובאזהרות ארגוני איכות החיים והסביבה.