להציל את מקורות הירדן!

פלגי המים הנדירים של הירדן ששרדו בגליל העליון נתונים בסכנת הכחדה.
הנכס הטבעי-הלאומי שאין לו ערוך עומד בפני חיסון אכזרי של צמאי  פיתוח מדומה מלווה הרס.

049.jpg