הזכות הטבעית למים זכים וכנרת נקיה

האם המשאבים הלאומיים לפיתוח הארץ מושקעים במחשבה תחילה?

ישראל עניה מקורות המים שלה. מחוסרם מחריף. האיום יגבר...
ללא מים זכים ואויר צח - אין חיים בריאים עלי אדמות.
סולם העדיפויות הלאומי בתחומים אלה מעוות, שגוי ומסוכן!