האיום האקולוגי....

האיום האקולוגי על קיום היקום.

   פסגת כדור הארץ מטילה חובות כבדים על הצפון התישיתי והעשיר הסדר החדש בעולם יחייב הורדת רמת החיים והסגלות האדם ליתא שיויון כל-עולמי.