שיתוף פעולה אזורי

שיתוף פעולה אזורי.

במינזר טנטורה-ירושלים ECOPEACE בכנס
השתתפו נציגי ארגוני הסביבה ממצרים, ירדן הפלסתינאים וישראל.