סכנת הרס....

הקמת תחנת המימסר "קול אמריקה"- החלטה שגויה  :  סכנת הרס לערבה ולמזרח הנגב.

בשם ארגוני איכות הסביבה בישראל ואוכלוסיית מזרח הנגב והערבה אנו קוראים לממשלת ישראל להסתלק מהקמת תחנת השידור "קול אמריקה" בערבה. הקמת
תחנה טרם אושרה כחוק.