עיור בלתי מתוכנן

צמיחת ערים.

מזה שנים מספר משתעשעים כמה שרים בממשלה ועוזריהם מהפקידות הבכירה ברעיון פיזור האוכלוסין.