אנרגיה

חשמל בכוח גרעיני - ב-1982, בישר אתמול בכנסת השר בר-לב.