מיחזור - משימה...

מיחזור - משימה - כלכלית - אקולוגית - לאומית

בישראל שורפים, בסמוך לערים או קוברים בגאיות שבאזורי ההר, כשבעים וחמישה אחוז מהפסולת היקרה של נייר וקרטון.