מיחזור

אל חברי הכנסת וראשי הרשויות המקומיות תנו עדיפות למיחזור!.