על הפוליטיקה ו.....

על הפוליטיקה ואיכות הסביבה.

יו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה - שחזר בימים אלה מועדת בוקרסט, הגדולה בועידות העולם על התפוצצות אוכלוסיית תבל.