מהפכת הרכב הנקי

מהפכת הרכב הנקי.

פרסום נזקי זיהום האוויר ממכוניות, והחקיקה בארה"ב המגבילה שימוש ברכב מזהם, מאיצים את המעבר לתחבורה מוטורית נקייה.