סכנות אורבות לגוש דן...

סוכנות אורבות לגוש דן - לא לומדים לקחי הערים המתפוררות

בקצב מסחרר הופך המרחב האורבני שבמרכז הארץ למגלופוליס גדוש בעיות חברתיות, כלכליות, סביבתיות ואקולוגיות.