ראש העיר שתבחר...

ראש העיר  שתבחר לא יחליט על נסיגה מהשטחים. הוא יחליט על הנקיון, הירק, האויר הצח ואיכות המים שאתה שותה.