מהפכה בתחבורה

מהפכה בתחבורה בערים.

בערים גדולות בעולם הנחנקות מריבוי המכוניות מתחוללת לאחרונה מהפכה בפתרון בעיות התחבורה.