דרושים מעוף ויוזמה

מעוף ויוזמה דרושים לפתרון בעיות התחבורה בתל-אביב.

בעיות התנועה והתחבורה של תל-אביב-יפו מעסיקות את מועצת העיריה זה מספר שנים.