ממשלת ישראל....

ממשלת ישראל, עלי על הפסים! עצקי את כביש חוצה ישראל.

זוהי ההזדמנות האחרונה למנוע טעות היסטורית! אל תניחו למיתוסים להטעותכם!