תחבורה

תחבורה ציבורית.

מיליון שבע מאות חמישים אלף - זהו מספר המשתמשים יום יום בתחבורה הציבורית.