המינשר הירוק

המינשר הירוק - לרגל יום הסביבה הבינלאומי ה-13.