אטימות להשלכות אקולוגיות

אטימות להשלכות אקולוגיות.

הדרך היחידה להילחם במפגעים האקולוגיים והסביבתיים היא להגביל את השימוש בכלי רכב פרטיים.