המים הולכים וכלים

הצריכה ב-50 השנים האחרונות גדלה פי שלושה