למען משטר חסכון...

ח"כ יוסף תמיר : למען משטר חסכון במים.

להגביר במחקר השימושי. להגדיל מימדי התפלה וטיהורי מי שופכין. לארגן אספקה נפרדת למי שתיה. להגדיל שימוש חוזר במים.