משבר במשק המים...

הנושאים באחריות למשבר במשק המים.

מסקנות ועדת הכלכלה בענין "מצוקת המים בישראל"