הזכות הטבעית...

הזכות הטבעית למים זכים וכנרת נקיה.

האם המשאבים הלאומיים לפיתוח הארץ מושקעים במחשבה תחילה?