משק המים...

משק המים, מדיניות של פושטי רגל.

דברי יוסף תמיר בפתיחת מושב האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי איכות הסביבה.