ועדת איכות הסביבה ממליצה...

ועדת איכות הסביבה ממליצה על אמצעים למניעת זיהום הקישון והענשת המזהמים.

מחייבת תוכנית להחייאת הנחל ושיקום סביבתו. 
 על נציב המים לנקוט מיד את כל האמצעים הדרושים על מנת לבצע פעולות שיצמצמו את הזיהום החמור של קישון תוך מיצוי הדין עם המפעלים המזהמים - כך נאמר במסקנות ועדת איכות הסביבה של הכנסת  שבדקה את הנושא.