לא תתכן חברה בריאה....

לא תתכן חברה בריאה וחסונה בסביבה חולה והרוסה.

פוליטיקה מיושנת דחקה את הדאגה לטיב הסביבה האנושית שנוצרת בישראל לקרן זווית. השלכותיה על חיינו ועתיד הדורות הבאים חמורות ביותר.