יחי האינטרנציונל הירוק!

יחי האינטרנציונל הירוק!

הממסד הישראלי הממלכתי הוא לא רק גדול מזהמי הארץ, אלא גם אדיש לנושא איכות הסביבה. דוגמא אחת : לולא לחצם והתערבותם של ארגונים, מפנים ומחוץ, היה הנגב נופל קורבן להרס אקולוגי ללא תקנהץ כתב אשמה, ליום איכות הסביבה הבי"ל, שחל אתמול.