דרוש משרד...

דרוש משרד ממשלתי לאיכות הסביבה.

אנו קוראים לראש ממשלה להקים בממשלה החדשה משרד מיוחד לטיםול באיכות הסביבה. בשנים האחרונים חלה התדרדרות חמורה במצב המשאבים הטבעיים.