ארץ בחירה...

ארץ בחירה, או ארץ בכי רע?

המימסד הדתי ומרבית שומרי המצוות, מפנים עורף למצוות איכות הסביבה, ובכך עוברים על הציווי "בל תשחית". אקולוגיה יהודית זה לא בישבילם