תוכנית הבריאות...

תוכנית הבריאות הממלכתית של המערך

ממשלת ה"מערך" מחכה לאסון על מנת לחשוב על פתרון.