סכנה...

לישראל נשקפת סכנה!!!

במחצית 1992 צצמקד האנושות בעצרת פיסגת העולם שתכונס ע"י האו"ם בברזיל. ידון בה הצפוי ליקום. לקראת אירועי העצרת תוצג ברחבי תבל סידרה תיעודית אקולוגית והדרמה הטלוויזיונית הצעדה על אירופה.