איכות הסביבה

התפיסה הגלובלית לגבי שימור הסביבה הטבעית תוך הנהגת אפס גידול בפיתוח שוב אינה בת שימוש. צריך למצוא נוסחת ביניים, עליה לגשר בין גידול ופיתוח בכל מחיר לבין הגנת הסובב כדי להציל את כדור הארץ מכליון.