אימת החממה....


יש משהו מן המסתורין והפנומינלי בתופעות הפוקדות את כדור - הארץ בסוף האלף השני

ובתחזיות העגומות המיוחסות לתחילת המאה הראשונה של האלף השלישי.