שלום עם הסביבה


שאלה: במחצית המאה הקודמת פתחת במסע חדשני, ארוך ומגיע להגנת הסביבה. מדוע?
תשובה: אני משתייך לאלה שאיכפת להם הקורה בסביבה, מעניין אותם מה יקרה אחרינו וחשוב להם עתיד צאצאינו.