חשיבותה של הסביבה

כיום אין עוררין ששימור הסביבה ופתרון הבעיות האקולוגיות החיוניים להבטחת קיומו של המין האנושי. בישראל, מדינה שמששאביה הטבעיים דלים, נתונה סביבת האדם במתקפה בלתי מרוסנת. כארבעה עשורים של פיתוח הרסני ובלתי מבוקר מאימים לערער את בסיס קיומנו.