קרן קיימת ...


הדברים שאמר בכנסת בשנות ה-60 עד ה-80  ומאות נמאמרים שפרסם יוסף תמיר בעתונות במשך עשרות שנים על חשיבות שימור הסביבה ועל הבעיות האקולוגיות בארץ ובעולם, ושקובץ מהם מובא בחוברת זו, לא רק שלא נס ליחם אלא הוכחו עתה כמציאותיים ומקובלים.