במערכה הזו כולנו מפסידים

מאות מומחי סביבה מרחבי תבל הגיעו למסקנה מדאיגה: תוך שלושים שנה יהיה מצב כדור הארץ חמור ביותר

יוסף תמיר ("מסילות סחר", ביטאון לשכת המסחר הבינלאומית, 11.4.2002)

בשנת 2050 יגיע מספר בני-האדם החיים על פני כדור הארץ, ל-9.3 מיליארדים. זהו גידול של 50% בהשוואה למספרם כיום. מניין חסרי-הכל בעולם השלישי, ישלש את עצמו.

5% מאוכלוסיית תבל צורכת כיום 25% מהאנרגיה המופקת בעולם. שינוי משמעותי בחלוקה זו אינו צפוי ב-50 השנים הקרובות. הניצול הלא-מאוזן של מקורות אנרגיה ושריפת דלקים פוסיליים המזהמים את הכדור ומה שמעליו, יישאר יציב.

בעקבות השתתפותי בוועידות, כנסים ועצרות בינלאומיים (הראשונה בהן, עצרת האו"ם על סביבת האדם בסטוקהולם, יוני 1972), צברתי ניסיון עשיר על מצב הביוספרה. הלקח המר הוא, שההחלטות, ההמלצות, הסיכומים והתוכניות לשיפור המצב, נותרו ברובם על הנייר. הגלובליזציה הכלכלית-מוניטרית המעודדת צרכנות וביזבוז משווע, הדוגלת ב"תפוס כפי יכולתך", השתלטה על הכלכלה העולמית.

עתה ברור לכל שהדוקטרינה הזו פשטה את הרגל. המיליארדר ג'ורג סורוס (שעשה את הונו על-גבי השיטה) מודה כיום בגלוי: "הגלובליזציה עברה מהעולם. יש לכונן שיטה כלכלית-חברתית אחרת, שתאזן את חלוקת העושר בעולם".


הנצחת העוולות

המצב בישראל חמור פי כמה מזה של העולם המערבי. תוך הפגנת עיוורון, קהות חושים וזילזול, הנציחה הצמרת הפוליטית בארץ את העוולות החמורות ביותר בשימור משאבי טבע, טיפול בפסולת, בתחבורה, בעיור ובשאר מרכיבי הסביבה האנושית.

משק המים דוהר במהירות אל חורבנו, ולא ירחק היום בו תעמוד המדינה בפני שוקת שבורה. שודדי הקרקעות חוגגים. הסחר באדמה חקלאית הפך לעסק משגשג, ומספר מפירי חוקי התיכנון והבנייה מגיע לעשרות אלפים. קרן אור באפלה סביבתית זו היא הקרן הקיימת לישראל, שנטעה במרוצת השנים כמיליון דונם של עצי חורש ויער - הישג בקנה-מידה עולמי. בזכות מפעל זה נבלם, במידת-מה, תהליך המידבור של ארץ הצבי.

הזיהום הסביבתי מוליד זיהום חברתי. הפשע בארץ גואה. הפרת החוק והסדר הפכו לנורמה. האלימות בקרב הנוער מגיעה למימדים מבהילים. במו ידינו יצרנו חברה כוחנית ודוחה. המדיום האלקטרוני, בעיקר הטלוויזיה, תרמו תרומה שלילית ומשמעותית לזירוז התהליך.


השאלון היפאני

כשהקרחונים בקטבים נמסים, אפקט החממה מתעתע באקלים והאדם משחית מעשי בראשית, יזם ענק הזכוכית היפאני ASAHI, מפעל יחיד במינו - איסוף מידע ותחזיות כלל-עולמיות, לשם חיזוי עתיד היקום והאנושות. לפני עשר שנים הוזמנתי להצטרף למיזם, ומאז אני מתמיד לדווח לטוקיו, אחת לשנה, על מצב הסביבה בישראל, באמצעות מילוי שאלון ארכני ומפורט.

נושאי השאלון היפאני הם: מצב מקורות המזון ומי השתייה, רמת זיהום האוויר, השחתת הימים הנהרות והאגמים, הפגיעה בדגה ושוניות האלמוגים, העיור, המידבור, דילול היערות, החיסול המהיר של מיגוון בעלי-החיים, אפקט החממה, ניצול האנרגיה, טיפול בפסולות, תחבורה, נדידה מהכפר לעיר.

בשנה האחרונה מילאו את השאלון עוד 684 מומחי סביבה מרחבי תבל. הם התבקשו להגדיר את מצבו של כל אחד מהסעיפים הנ"ל, כלהלן: 1. מצב חמור; 2. מצב חמור ביותר; 3. מצב חמור עד כדי סכנה להישרדות המין האנושי ביום פקודה.

עורכי המידע ריכזו את כל התשובות, ניתחו אותן והגיעו למסקנה מדאיגה: "תוך שלושים שנה יהיה מצב כדור הארץ חמור ביותר!"

שלא כמו במלחמות מקובלות בהן יש מנצח ומנוצח, במערכה האקולוגית-סביבתית-חברתית, הכל מצויים במחנה המפסידים. עתיד כדור הארץ, והאחריות למה שנותיר לצאצאינו, תלויים במה שנעשה במו ידינו היום!